Surface Drainage on Your Land

SURFACE DRAINAGE INVOLVES MANAGING OF WATER FLOW & WATER DIRECTION ON YOUR FIELD TO ELIMINATE PONDING & DRY SPOTS.  ADVANTAGES OF LAND FORMING 1.COST EFFECTIVE Land forming is more cost effective than traditional methods.  4.COMPACTING SOIL Land forming is more cost effective than traditional methods.  2.EVEN DESIGN  more even design results in only the necessary […]

The Importance of a Detailed Design Process

Specialised planning is followed by a detailed design process to determine the best drainage solution for the client’s specific needs. SURFACE DRAINAGE During the design of surface drainage we make use of the latest software to simulate rainfall and using the determined results we start the design to prevent ponding and erosion in the field. […]

Planning

AGRI DRAINAGE CAN PROVIDE EFFECTIVE WATER MANAGEMENT Due to the accuracy of the LiDar survey done on the land, as discussed in our previous newsletter, we can now determine whether the problem is surface or subsurface and perform a detailed analysis of the farm as a whole as well as provide in-depth details on specific […]

Approach Water Management Holistically

Agri Drainage is ‘n Suid-Afrikaanse maatskappy wat spesialiseer in die bestuur van grondwater in die landbou-sektor. Ons het uitgebreide ondervinding in die ontwerp en installering van ondergrondse dreinering, landnivellering en presisieboerdery.  With the growing population and encroachment on agri-cultural land, it is important to optimise land use. Recent climate changes and extreme weather patterns have […]

Stelsel Kan Dreineer en Ondergronds Besproei

Download Original Article Twee broers van Klerksdorp het die waarde van beheerde dreinering in hul saaiboerdery besef en toe die boerdery vaarwel gesê om heeltyds ander boere se lande met hul water- en kragslim stelsel te dreineer óf te besproei. Deurnat grond hoef nie meer ’n probleem te wees nie. ’n Amerikaanse stelsel wat ontwerp […]

Opbrengste Kry Tegnologie-Hupstoot

Download Original Article Agri Drainage van Klerksdorp in Noordwes se kundigheid en suksesse met betrekking tot ondergrondse dreineringstelsels en verwante tegnologie word bevestig deur indrukwekkende statistieke oor hoër opbrengste en oesgehalte. Gemiddelde opbrengsverhogings van 34% op mielies en 42% op lusern is nie sommer net wilde aansprake nie. volgens Stephan Geldenhuys, ’n direkteur van Agri […]

Watertafels Nou Ten Volle Beheer

Download Original Article Dit is vir Agri Drainage, ’n Klerksdorpse maatskappy wat in ondergrondse dreineringstelsels en verwante tegnologie spesialiseer, belangrik om aan die voorpunt van die jongste internasionale tegnologie te bly. Agri Drainage het sedert sy stigting presies drie jaar gelede baanbrekerswerk in die SA landboumark gedoen. Sy jongste toevoegings van beheerde dreinering (oftewel ’n […]

Verhoog Wins Deur Dreinering

Download Original Article Vir Agri Drainage, ’n Klerksdorpse maatskappy wat in die installering van ondergrondse dreineringstelsels spesialiseer, is dit belangrik dat boerekliënte sy aansprake van hoër landbouwins bevestig. Volgens oorsese syfers kan die oesopbrengste van gewasse soos mielies, koring, sojabone en lusern met minstens 29% verhoog word deur doeltreffende dreinering. Verhogings van 70% is al aangeteken. […]

Water-Oplossing Verhoog Landbouwins

Download Original Article IN Suid-Afrika is in 1978 laas omvattende en gesaghebbende navorsing oor dreinering van water in landbougrond en die gepaardgaande voordele gedoen. Dit het Agri Drainage van Klerksdorp in Noordwes, ’n SA maatskappy wat in die winsgewende bestuur van water spesialiseer, egter nie daarvan weerhou om hom as toonaangewend op dié gebied te […]

Agri Drainage Het Raad Met Water

Download Original Article Agri Drainage is ‘n Suid-Afrikaanse maatskappy wat spesialiseer in die bestuur van grondwater in die landbou-sektor. Ons het uitgebreide ondervinding in die ontwerp en installering van ondergrondse dreinering, landnivellering en presisieboerdery.  Agri Drainage is tans die enigste maatskappy in Suid-Afrika met die toerusting en ondervinding om ondergrondse dreinering te installeer volgens die […]