Water Bestuur

In vandag se boerdery omstandighede is dit belangriker as ooit om effektiewe water bestuur toe te pas op gewas verbouing. Met kostes wat weghardloop en fluktuerende gewas pryse moet risiko op alle fasette van die boerdery beperk word. Met effektiewe waterbestuur en meer spesifiek dreinering kan risiko verlaag word en opbrengs verhoog word.

Alhoewel dreinering redelik bekend is, is die meganiese installasie van dreinering en bekostigbaarheid daarvan  nie so wel bekend nie.

Met waterbestuur word daar nie soveel gefokus op besproeiing nie maar wat gebeur met die besproeiings of reën water sodra dit die grond raak. Daar is dus drie maniere waarop gewerk word.

1.Totale Waterbestuur

Hier word ‘n LiDAR (met vliegtuig) kartering gedoen om ‘n volledige, hoë akuraatheid topografiese kaart van die plaas te kry. Dit word dan gebruik om beplanning te doen rondom die totale water bestuur deur te kyk na afloop water, swak gedreineerde gronde en die bou van opvangs damme.

Hierdeur kan ‘n langtermyn plan uitgewerk word om dreinering in fases te doen na gelang van belangrikheid. Met die beplanning kan daar dan vooruit beplan word wat gaan die effek van een land op die volgende wees. So kan hoogliggende lande se dreinerings water nie laerliggende lande laat versuip of verbrak nie.

2. Individuele Lande

Hier word spesifieke lande gekarteer en gedreineer om versuiping en of verbrakking te voorkom die watertafel te verlaag. Met hierdie manier is daar altyd ‘n risiko dat een land se probleem na ‘n ander land oordra en moet daar noukeurig beplan word om nie so ‘n probleem te veroorsaak nie.

3. Geteikende Dreinering

Hier word net gefokus op probleem areas binne ‘n land. Dit is egter glad nie aanbeveelbaar op hoe koste gewasse nie aangesien dit net ‘n sigbare probleem oplos en nie die totale risiko verlaag en opbrengs verhoog op die land nie.

Hoekom meganiese dreinering?

Meganiese dreinering word reeds sedert 2011 in Suid Afrika gedoen. Agri Drainage was die eerste maatskappy wat daarmee begin het nadat ons op ons eie gronde die voordeel van dreinering besef het na heelwat dreinering op die konvensionele manier gedoen is.
Die koste en tydsaamheid van konvensionele dreinering het dit egter nie volhoubaar gemaak om die res van die landerye te dreineer nie. Ons het toe na ander oplossings begin soek en so met dreinering op die meganiese wyse begin.

Dreinering, veral ondergrondse dreinering, is al beproef op hoë koste gewasse met groot sukses. Met die eerste stelsel wat reeds in 2012 geïnstalleer is vir die aanplant van aartappels in die oos Vrystaat. Sedertdien is daar stelsels geïnstalleer vir die aanplant van aartappels in Vrystaat, Noordwes, Limpopo, KZN, Limpopo en die Weskaap. Daar is ook ander knol gewasse waarby kliënte uiterse sukses behaal het soos wortels en uie.

Wat is die groot voordeel van dreinering

Met oppervlak dreinering is die voordeel dat  afloop water beheer word deur opdamming te voorkom, verspoeling te beperk, infiltrasie te optimaliseer en water te kanaliseer vir herwinning.

Met ondergrondse dreinering is die voordele egter baie meer. 

Oorversadigde gronde se skadelike water word uit gedreineer tot op veld water kapasiteit.

Dit veroorsaak laer siekte druk as gevolg van die feit dat daar nie meer anaerobiese toestande is nie.

Meer Mikro organismes  as gevolg van die grond wat nie versadig raak nie.

Beter deurligting van grond.

Sterker en dieper wortelstelsel.

Dreineer skadelike soute uit.

Ter Opsomming

Insette raak hoër en risiko moet verlaag word met stabiel hoër opbrengste.

Dit is as boer jou plig om  grond te bewaar en deur middel van dreinering kan versuip en brak gronde herwin word en weer in hoë produksie gronde omskep word.

Om gebruik te maak van meganiese installasie verlaag u die kapitale uitleg van dreinering, dit word akkuraat en  vinnig geïnstalleer.

1.Tegnologie wat gebruik word

Agri Dainage maak gebruik van die nuutste, geintegreerde dreinerings tegnologie. Dit sluit in: die volledige “Trimble Water Management” sagte- en hardeware pakket, ‘n “Tile Plow” wat deur ATSM gesertifiseer is vir akkuraatheid, en die baie kragtige “Optimum Surface” oppervlakte water bestuur sagteware.

2.Wat alles in berekening gebring word met kartering

Wanneer kartering gedoen word is verskeie faktore baie belangrik:
Die akkuraatheid van die topografiese opmeting is van uiterste belang, die moontlike verskille tussen koördinaat sisteme moet deeglik verstaan word. Die grondprofiel en diepte van keerlae is baie belangrik. Die Versadigte Hidroliese Gelydingsvermoë van die grond op verskillende dieptes moet deeglik getoets word. n Deeglike begrip van bewerkings praktyke en gewasse is belangrik.

3.Die kundigheid van die Agri Drainage span

Ons volledige bestuurspan kom uit ‘n boerdery agtergrond, met die gevolg dat die boer se behoefte deeglik verstaan word.

Ons tegnisie bestaan onderandere uit ‘n Grondkundige met ‘n honeurs graad, en dreinerings ontwerp en installasie kursusse word gereeld bygewoon, selfs in die VSA. Dit verseker dat ons deurentyd op hoogte bly van die nuutste tegnologie en standaarde.

4.Die ondervinding

Sedertdien het ons die maatskappy Agri Drainage gestig en spesialiseer vanaf 2012 voltyds in dreinering en water bestuur. Met meer as 1,600,000 meter, in 7 jaar, se dreinering reeds geintalleer in Suidelike Afrika het geen ander maatskappy in Afrika die ondervinding wat die Agri Drainage span het om met verskillende grondtipes, klimaatstoestande, gewasse of topografie te handel nie.

Die eienaars van die maatskapy is self vyfde generasie boere en het ‘n deeglike begrip van die praktiese implikasies waneer Waterbestuur beplanning gedoen word.

Agri Drainage het deur navorsing spesifieke standaarde vir dreineringspyp vir verskillende grondsoorte saam met plaaslike vervaardigers onwikkel. In hierdie verband is ons selfs gevra om by die Ohio State University se Overholt Drainage School ‘n gedeelte aan te bied oor hoe ons verskillende grondsoorte hanteer met verskillende pyp, otwerp en installasie metodes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.