Die Agtergrond van Agri Drainage

Die Geldenhuys Broers

Ons is twee broers wat die besigheid in 2011 begin het. As 5de generasie boere het ons in Noord KZN geboer waar daar ‘n groot probleem is met dreinering as gevolg van die hoë reënval. Ons het dreinering geïnstalleer op gedeeltes van ons lande en daar die voordeel van die dreinering besef. Om dreinering op die konvensionele manier te installeer is egter baie duur en tydrowend. Huidiglik installeer ons meganies in een dag wat ons drie maande geneem het konvensioneel.

Ons het egter gaan kers opsteek by die leiers in tegnologies gevorderde dreinerings installasie, die Amerikaners en Kanadese. So het ons die eerste dreinerings ploeg ingevoer om ons lande te dreineer, en het tersefdetyd ook kontrakteurs werk begin doen. In 2012 was die aanvraag na dreinering egter so groot dat os besluit het om die grond te verkoop en ‘n gespesialiseerde dreinerings besigheid te begin. Op daardie stadium was ons, sover ons kennis strek, die eerste maatskappy wat in sub-Sahara Afrika dreinering op hierdie wyse gedoen het.

Team-Photo-Kobus-Round1
Team-Photo-Jaro-Round2

Sewe jaar later, met meer as 1.6 miljoen meter se dreinering geïnstalleer het ons geweldig ondervinding opgetel. Die feit dat ons reg oor Suid Afrika werk, asook dele van Suidelike Afrika, het tot gevolg dat ons met baie verskillende grond tipes werk, verskillende klimate en op verskillende gewasse. Hierdeur het ons ondervinding opgebou waarmee ons nie eers op kursus in die VSA te doen gekry het nie. Na annlyding hiervan het ons saam met lokale maatskappye pyp ontwikkel vir dreinering in sandgrond en hoë silt inhoud gronde asook om stelsels aan te pas vir sekere probleme wat nie normaalweg ondervind word nie. 

Saam met die ondervinding streef ons daarna om net die beste toerusting en nuutste tegnologie te gebruik. Die masjinerie wat ons gebruik is Case Quadtrac’s met ingevoerde dreinerings ploeë wat voldoen aan Amerikaanse ASTM standaarde om te verseker vir akkurate en effektiewe installasies. Die persoon wat die kartering en ontwerpe doen is hoogs gekwalifiseer met ‘n honeurs graad in omgewing wetendkappe, ons operateurs, almal oud boere is ook die projek bestuurders, so dit is mense met baie kennis en ondervinding.

Mission

Met die ondergrondse dreinering het ons ook agtergekom dat nie alle probleme slegs met ondergrondse dreinering uitgesorteer kan word nie en moet daar na bogrondse dreinering ook gekyk word, wat die volgende in ag neem: 

Opdamming van water in ‘n land.

Eweredige verspreiding en egalige infiltrasie van water reg oor die land.

Die beheer van afloopwater deur water bane en kontoere.

Die water bane en kontoere word ook so ontwerp daar oor dit gewerk kan word en dit nie net plekke word vir onkruid om te groei nie.

Verder het ons ook besef dat deur goeie beplanning hierdie grondwater opgevang kan word in opgaardamme vir hergebruik. Op een klein besproeiings plaas kon ons dit selfs regkry om 25 hektaar se besproeiing  uit 20ha area se dreinering te kan voed. So het ons leuse na Water Bestuur verander om ‘n holistiese benadering in te neem met die diens wat ons bied.

Dit het ook veroorsaak dat ons spesialis vennote gekry het in die industrie om te help met die diens wat ons bied. Ons kan nou help met die lewensvatbaarheidstudie van die projek (OABS), die volledige grond kartering (skandering) en aanbeveling (Van’s Lab) en besproeiing (Center 360) en ons assisteer ook met  finansiering vir projekte.  

Die grootste uitdaging op hierdie stadium is, om aan boere te bewys wat die voordeel van dreinering is en dat dit wel bekostigbaar is en finansieel sin maak. Die persepsie dat dreinering eintlik meer gedoen moet word op hoë reënval areas is ook nie reg nie aangesien daar groot voordeel is om in droëer areas  te dreineer waar besproei word a.g.v watertafels wat lig en verbrakking wat vinnig plaasvind.

Wat ons ook agterkom is dat areas wat geaffekteer word deur swak dreinering baie groter is as wat aanvanklik gedink word. So gaan ons baie terug na geïnstalleerde stelsels en voeg nog pype by of vergroot die stelsels.  Gelukkig is dit maklik met die akkurate GPS  toerusting wat ons gebruik om aan te las of by te voeg op ‘n bestaande stelsel.

Ons was ook betrokke met die opstel van die handleiding “Guidance for implementation of Surface and Sub-surface drainage” wat deur die WRC en LNR gepubliseer is, deur met die betrokke navorsers, skrywers en kundiges ons ondervinding en uitdagings deel en te wys waarop gefokus moet word met die ontwerp en installasie van die meganiese metode.

Die navorsing en finansiële hulpmiddels in die gids fokus ongelukkig egter net op die besproeiings skemas in die land en soos ons weet is die groot kommersiële boere grootliks buite die skemas. Dus is al data wat  ons het die terugvoer van ons kliënte en stroper opbrengs kaarte in sommige gevalle.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *